Doelstellingen

De solidaire studie-marathon heeft als primaire doelstelling de jongeren op te voeden in solidaire waarden en sociale verantwoordelijkheid et hen bewust te maken van de socio-economische en politieke toestanden van de kansarmere bevolking. Dit project geeft de jongeren de mogelijkheid om hun waarden concreet te beleven.

De fundamentele missie van de vier vzw’s die achter de organisatie van dit project zitten, is het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest benadeelden en het bouwen van een rechtvaardigere samenleving. Met deze objectieven ondernemen we coöperatieve acties in Zuidse landen. 

objetivos-01

Zodat de projecten doeltreffend zijn, is het noodzakelijk om ook in noordelijke landen in te grijpen, door educatieve en sensibiliserende projecten op te zetten. Deze laatste hebben 2 globale objectieven. Ten eerste, bewustmaken van de onderlinge afhankelijkheid tussen noord en zuid. Ten tweede, de bevolking stimuleren en mobiliseren voor een meer solidaire wereld.

Gedurende de studiemarathon worden de jongeren bewust van de werkelijkheden van onze samenlevingen, door middel van een communicatie-campagne et informatieve activiteiten. Zo kunnen ze hun eigen solidariteit uitdrukken, en zich actief en op eigen basis meedoen, door te studeren in de solidaire-studiezalen. Gedurende 4 weken, wordt studeren synoniem van coöperatie en actieve burgerlijke deelname.

 

De belangrijkste doesltelling van de solidaire studiemartahon ” is de geldverzameling niet, de studenten geven zelf ook geen financiële bijdrage. Onze doelstelling is eerst en vooral educatief: jongeren stimuleren zodat zij een solidair gedrag aannemen.