Organisatoren

NGO COOPERA – Jongeren voor internationale coöperatie en ontwikkeling is een vzw dat sinds 1994 toegewijd aan het realiseren van coöperatie- projecten. Deze zijn gericht naar onderwijs, opleiding en de sanering in verschillende landen in Afrika en Zuid-Amerika. Coopera treedt ook op, op nationaal niveau door acties van sensibilisering en educatie naar ontwikkeling en solidariteit toe.

DSC_1773ACTEC werd op 12 oktober 1982 geboren, en is sinds 1983 erkent als een ontwikkelings-vzw, door de Belgische overheid en de Europese Unie. Haar belangrijkste doel is het bevorderen van ontwikkeling in zuiderse landen en werkt voornamelijk in Latijns-Amerika, Afrika en Lebanon. “Werk voor iedereen”, is haar motto. De vereniging ondersteunt voornamelijk technische en professionele opleidingsprojecten, bestemd voor personen die in armoede leven en niet in acht genomen worden in ontwikkelingslanden. ER wordt bijzondere aandacht besteed aan de problemen die vrouwen, vaak gemarginaliseerd, ondervinden en aan jongeren die geen toegang hebben tot de aangepaste professionele opleiding. 

« Les apprentis d’auteuil » , een katholieke stichting, erkent van openbaar nut, toegewijd aan preventie en bescherming van de jeugd. De stichting ontwikkelt programma’s voor onthaal, opvoeding, opleiding en inschakeling. « Les apprentis Auteuil » heeft meer dans 200 gebouwen in de metropool en in het overzees gebied. Daar ontvangen ze elk jaar meer dan 24 000 jongeren, die door hun familie vertrouwt worden -, of door “sociale hulp aan jongeren”. Op het internationaal vlak, heeft deze stichting projecten in meer dan 54 landen, met zo’n 129 lokale partners, waarvan 22 000 jongeren en familie van genieten!

De NGO “international cooperation CI” , is een Spaanse organisatie zonder winstoogmerk, in 1993 gesticht door universiteits- professoren jong professionelen. Erkent van openbaar nut en ingeschreven in het register van het ministerie van binnenlandse zaken, heeft CI als primaire missie het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, hand in hand met menswaardigheid.  Zij organiseerde de olympiades tot in 2016!