Ondersteund project

Capture Equator is een Zuid-Amerikaans land, arm en gestigmatiseerd door zijn mankement aan toegang tot onderwijs. Het land moet verschillende uitdagingen aangaan om een stabiele en langdurige economische groei te verzekeren en de precaire situatie van zijn inwoners te beteren. De economische wereldcrisis en de herhaalde aardbevingen vermoeilijken de ontwikkeling van het land nog meer.

De bevolking van het land is zeer jong, waardoor het professionele en technisch onderwijs noodzakelijk is om de jongeren toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Overigens, Esmeraldaseen van de armste regio’s van Equator met een zwak economisch net. Veel jongeren verlaten de provincie om te studeren in Quito of Guayaquil. Door de steun van de Solidaire studiemarthon gaan wij het onderwijs en de professionele opleiding van de jongeren in de rurale zones ondersteunen.

  • Verantwoordelijke van het project: ACTEC
  • Lokale partner: UESMA (Unidad Educativa Salesiana Maria Auxiliadora)
  • Localisatie Province d'Esmeraldas
  • Duur van het project: 2017-2021
  • Bedrag: 758.889 €

Doelstellingen

  • Verbetering van de technische opleidingen“bachillerato téchnico” dankzij het creëren van een nieuw ICT-lokaal en het moderniseren van de uitrusting van de ateliers van mechanische industrie.
  • 1380 leerlingen zullen genieten van praktische werken dankzij de nieuwe uitrustingen.

Project

Ons project wil de toekomstperspectieven van zowel de jongeren uit kansarme, rurale zones als kwetsbare vrouwen en volwassenen in een precaire situatie verbeteren dankzij een beter educatief systeem. Aangezien een bevolking die een kwaliteitsvolle (professionele en technische) opleiding krijgt, het mogelijk maakt om de vicieuze cirkel te breken van hardnekkige armoede, leidt onze partner UESMA, in samenwerking met ACTEC, het project « Bachillerato Técnico » in het college Maria Auxiliadora. Dit project vereist een modernisering van de uitrusting van bepaalde technische ateliers, om een ontwikkeling op lang termijn te garanderen.

Modernisering van het ICT-lokaal en ateliers van mechanische industrie

Die modernisering is van groot belang voor het equatoriaans onderwijs, om de jongeren een opleiding te kunnen beiden die hen zal toelaten om de criteria van de arbeidsmarkt te beantwoorden en de ondernemingsschap van de jongeren te stimuleren. Daarom heeft de UESMA college in Esmeraldas  besloten om zijn technische opleiding te vervolledigen met het « Bachillerato Técnico». (Gelijkwaardig aan onze 3 laatste jaren van secundair onderwijs).

Gedurende die opleiding, wordt de leerling het grootse deel van zijn tijd in een professionele situatie geplaatst. Dit praktijkgericht programma, spoort de jongeren aan om een productieve activiteit te ontwikkelen in hun domein. Maar deze technische vorming, vereist een modernisering van het informatica-lokaal en de ateliers van mechanische industrie, voor een langdurige ontwikkeling.

De technische opleiding vereist een aangepaste uitrusting om diversiteit en een individuele praktijk te kunnen bieden aan elke student. Zo kunnen de leerlingen gedurende meer uren oefenen, zodat er een efficiënte en effectieve  overdracht van kennis mogelijk wordt. De labo’s en ateliers zijn ruim, maar mankeren nog wat: er is niet genoeg gereedschap voor alle leerlingen (ze werken nu in groepen van 4-8 voor elke oefening.), en sommige noties kunnen alleen theoretisch geleerd worden, omdat de nodige uitrusting mankeert. De investering in dit project zullen een belangrijke impact hebben op lange termijn, en meerdere generaties van leerlingen zullen ervan genieten!

ActIMG_3946iviteiten en resultaten

  • Financiële steun voor het moderniseren avn een ICT-lokaal en ateliers van mechanische industrie.
  • Honderden jongeren die een betere technishe opleiding zulle krijgen, en zo hun eigen weg in de arbeidsmarkt zullen vinden.